Sběr brýlí úspěšně pokračuje.

03.09.2014 Dalších 728 brýlí je připraveno v Praze k transportu do Malawi.K efektnivnímu rozdělování sháníme přístroj k automatickému měření dioptrii u pacientů - tzv.…
Více

Úterý 8,7,2014 - opět problémy s elektřinou

08.07.2014 Po víkendu a pondělím black outu, kdy jsme stihli odoperovat jen jednoho pacienta a divit se, jak bez elektřiny budou provádět na vedlejším sále Sectio Ceasar věříme, že úterý bude …
Více

 • bryle pro afriku

  Brýle má jen pár šťastných

 • bryle pro afriku

  Čekárna plná pacientů

 • bryle pro afriku

  9-letý kluk s trachomem

 • bryle pro afriku

  Pacientka s šedým zákalem

 • bryle pro afriku

  Sestřička Felicitas provádí pořádek v čekárně

Vracíme zrak Africe

Sbírka Brýle pro Afriku a nejen ...úspěšně poklračuje!!!

Většina brýlí v současné době putuje na Ukrajinu a do Moldávě, menší část na africký kontinent.
27.7.2017 jsme předali Mgr.Gwoździowi cca 1400 funkčních a umytých brýlí a dvě naslouchadla.

Všem lidem, kteří se podíleli na sbírce a přinesli nebo zaslali funkční a umyté brýle, jménem optiky Moje Brýle, ze srdce děkuji.
Nebuďme lhostejní,dělejme něco.... Sbírka pokračuje...
Bc.Utíkalová Renata
optika Moje Brýle, Český Těšín, Třinec

Sbírka úspěšně pokračuje....

Podařilo se nám navázat kontakt s panem Mgr.Gwoździem, optometristou, který několikrát ročně jezdí na Ukrajinu a do Moldávě. Tam provádí odborné optometristické vyšetření, dle kterého určuje  jaká je vhodná korekce pro daného člověka. Následně ze zaslaných brýlí se vybírají ty s nejvhodnějšími dioptriemi.
Tyto služby jsou poskytované nejchudším lidem a těch je na Ukrajině a v Moldávii opravdu hodně.

Zatím se nasbíralo 14758 kusů brýlí.

Do budoucna budeme rádí, když naše úsilí podpoříte i finanční částkou, která zajistí transport brýlí do Afriky.

Ještě jednou všem velmi děkujeme

Smutný je osud lidí , kteří zásluhou nepříznivého osudu trpí zrakovým handicapem  nejsou schopni postarat se o sebe ani o své blízké. A jejich život často předčasně končí úrazem . Setkal jsem se s nevidoucí babičkou ,která  se musela postarat o pět svých vnoučat jejíchž rodiče tragicky zemřeli, s 40-letým slepým  mužem odkázaným na milodary  nebo s hochem s vysokou oční vadou znemožňující školní edukaci.

 A většině z nich můžeme pomoci operací, antibiotickou léčbou nebo  jen brýlovou korekcí.

 Pomoc se  skládá  ze  tři  základních programů

1) Operace pacientů s  pokročilým  šedým zákalem  .Pro přesnější informace klikněte zde.

2) Léčba  infekčního onemocnění  trachomu .Přesnější informace zde.

3) Sběr Vám již  nepotřebných dioptrických brýlí pro Afriku. Přesnější informace zde.

Budeme  vděčni   za  každý finanční příspěvek  na  transport brýlí  a  nákup  operačního  materiálu , antibiotik  a jiných léků  potřebných  k úspěšné  léčbě  nevidomých pacientů v Africe.

Pomozte i Vy  VRÁTIT ZRAK AFRICE  a přispějte na konto  International Humanity

 Vám již nepotřebné brýle , můžete vložit do připravené skříňky před oční optikou MOJE BRÝLE kdykoliv v pracovní době  optiky.